ANA SAYFA

DUYURU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (19.08.2021) kararı ve İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı genelgesine göre etkinliğe katılacaklar için HES Kodu uygulaması yapılacak olup risk grubundaki ve iki doz aşısını olmayanların PCR testi sonuçlarını ibraz etmesi istenecektir. Buna göre; HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldığında kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

HAKKINDA

  1. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı (AFSÜ-TAB), Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Korel Thermal Otelde (Afyonkarahisar) 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

“Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm” teması ile toplanacak AFSÜ-TAB değerli sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirecek bir etkinlik olacaktır.

Çalıştayımızın ilk oturumu “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Süreçleri” konu başlığı ile gerçekleşecektir. Diğer oturumlarda “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Sağlık ve İlaç Süreçleri” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Ticarileşme Süreçleri” kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Çalıştayda özelleştirilmiş yedi konu başlığı altında oluşturulan şu çalışma gruplarında katılımcıların alanlarına ilişkin deneyim, öneri ve projelerini masaya yatırması hedeflenmektedir:

  1. Sürdürülebilir Yetiştiricilikte Yenilikçi Uygulamalar ve Birim Alanında Verim Artışına İlişkin Çözümler
  2. Hasattan Nihai Ürüne Uygun Mekanizasyon, Kalitenin Artırılması ve Kalitatif-Kantitatif Kayıpların Önüne Geçilmesi
  3. Tıbbi ve Aromatik Bitki Kısımlarının (Drogların) Standardizasyonu, Standardizasyon Süreçleri ve Üretimsel Uygulamalar
  4. Bitkisel İlaç Üretiminde Yasal Mevzuat, Altyapı ve Fabrikasyona İlişkin Yasal Süreçler
  5. Geleneksel Bitkisel Ürünler (Droglar) ve Gıda Takviyelerinde Yasal Mevzuat
  6. Ticarileşmeye Yönelik Ürün Geliştirme, Üretim ve Pazarlama İş Modelleri
  7. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İhracat ve İthalat Olanakları, Turizme Katkısı

Çalıştay kapsamında açılış konferansı, panel, soru-cevap oturumu ve “Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Sergisi” etkinlikleri de yapılacak olup etkinliğin bilimsel çıktısı, basılı sonuç raporu ile karar alıcıların, ilgili kesimlerin ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

DUYURU

ÇALIŞTAY KATILIM KONTENJANI DOLMUŞTUR 

SPONSORLAR